FAQs Complain Problems

सामाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रभुनाथ देवकोटा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

माग फारम आवश्यक अन्य कागजात

जन प्रतिनिधि