FAQs Complain Problems

लेखा शाखा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
झनक प्रसाद
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष सिफारिस अन्य आवश्यक कागजात

जन प्रतिनिधि