FAQs Complain Problems

रामारोशन गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि प्लास्टिक घर निर्माण कार्यक्रम र तालिम सञ्चालन पश्चात सहभागि हरुलाई सिल्पोलिन प्लास्टिक हजारी स्प्रेयर लगायत विउ तथा प्रदर्शन सामाग्रीहरु गा पा अध्यक्ष श्री झंक

जन प्रतिनिधि