FAQs Complain Problems

रामाराेशन गाउँपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

पर्यटन
50% (10 votes)
सडक
40% (8 votes)
प्रविधि
10% (2 votes)
अन्य
0% (0 votes)
Total votes: 20

जन प्रतिनिधि