FAQs Complain Problems

आन्तरिक लेखा परिक्षण एकाइ

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
विवेक राज जैसी
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष सिफारिस अन्य आवश्यक कागजात

जन प्रतिनिधि