ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक एेन २०७५।०७६ ७५/७६ 12/06/2018 - 11:18 PDF icon अथिर्क एेन 075.pdf
रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कैलाश खाेला असला माछा संरक्षण तथा नियमन गर्न बनेको नियम २०७५ ७५/७६ 08/10/2018 - 16:00 PDF icon Doc1.pdf
रामाराेशन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका द्वारा पारित एेन तथा निर्देशिका ७४/७५ 08/02/2018 - 11:58 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना).pdf, PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना).pdf, PDF icon ३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf, PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon १२. गाउँ%2Fनगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon १२. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon १४. education regulation final in preeti.docx2222.pdf