FAQs Complain Problems

सुचना प्रविधि शाखा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
किरण थापा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि 

जन प्रतिनिधि