FAQs Complain Problems

सामाजिक सम्बन्धि कार्य

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कामको प्रवृती हेरेर
जिम्मेवार अधिकारी: 
राम बहादुर भण्डारी
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

सामाजिक कार्य सम्बन्धि कागजात

जन प्रतिनिधि